سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما می توانیم!

ولایت فقیه 2

در اولین مطلب درباره ولایت فقیه به ضرورت حکومت برای اجرای اهداف پرداخته شد.

و روشن شد:
- تمام مکاتب فلسفی غیر از مکتب آنارشیسم حکومت را امری ضروری می دانند.
- اسلام آمده است تا انسان را از هر نوع بردگی نجات دهد.

از آنجایی که دین مبین اسلام برای تمام موضوعات و بخش های زندگی بشر چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی برنامه و راه کار دارد، طبیعتا برای بخش سیاسی و حکومتی انسانها هم برنامه و راه کاری باید داشته باشد.

بنابراین خداوند برای هدایت بشر، پیامبران را مبعوث کرد.و همان طور که گفته شد برای اجرای اهداف جمعی ناچاریم که قدرت اجرایی را به دست بگیریم، پس پیامبران ملزم به تشکیل حکومت شدند.

و به دلایلی که این مبحث جای گفتن آن نیست،سلسله پیامبران با آمدن حضرت محمد صلی الله علیه واله ختم شد و از آن به بعد نوبت به دوران امامت رسید.اما همچنان اهداف و راهکارهای اسلام برجای خود بود... و امامان هم ملزم به برپایی حکومت بودند تا اهداف اسلام در جامعه به اجرا درآید...

_________

تا اینجای بحث هرکسی مخالفتی داره اعلام کنه تا برسیم به دوران غیبت.